e-Urząd Skarbowy – nowy projekt MF

Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło w 2019 roku projekt, który zapewni obywatelom i przedsiębiorcom efektywne narzędzia online do kompleksowego załatwiania spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Usprawni realizację obowiązków podatkowych, w tym zapłatę podatku, dzięki usłudze elektronicznych płatności online.

Planowany okres zakończenia prac związanych z serwisem został określony na 30.06.2022 r.

E-Urząd Skarbowy

E-Urząd Skarbowy będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym, w którym uwierzytelniony podatnik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będzie mieć dostęp do informacji podatkowych, które go dotyczą; do spraw innych podatników, do których uzyskał stosowne upoważnienie oraz innych podatników, którzy przekazali stosowne upoważnienie. System ma ograniczyć nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych, udostępnienie  klientom KAS (za pomocą aplikacji webowej lub mobilnej) pięciu grup usług, tj. kanał e-Podatnik, e-Płatnik, e-Pełnomocnik, e-Komornik i e-Notariusz. Znajdą się tam m. in.  informacje o stanie rozliczeń, statusie spraw, złożonych dokumentach, dotyczące wszystkich podatków. Będzie można  zaktualizować informacje, przekazać dokumenty, złożyć pismo i zrealizować płatności elektroniczne.