Oprogramowanie dla Sektora Produkcyjnego

Rozwiązania informatyczne przeznaczone dla obsługi Zakładów i Przedsiębiorstw Produkcyjnych oparte są na dedykowanej wersji autorskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Komadres. System ERP dedykowany dla firm produkcyjnych dostosowany jest do specyfiki branżowej poprzez integrację podsystemu Produkcja zawierającego wymagane dla przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczne funkcjonalności, obsługujące typowe dla tego typu firm obszary biznesowe. System zapewnia planowanie, rozliczanie oraz monitorowanie wszelkich procesów związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej

Pełny zakres funkcjonalności Systemu ERP Komadres  – oprogramowanie dla firm produkcyjnych obejmuje następujące podsystemy:

specjalistyczne:

 • Produkcja (baza TPP, planowanie, monitorowanie zleceń produkcyjnych, kalkulacja kosztu normatywnego)

ogólnobiznesowe:

 • Finanse i Księgowość
 • Logistyka – Zaopatrzenie, Magazynowanie, Sprzedaż
 • Ewidencja Majątku
 • Kadry i Płace

dodatkowe:

 • Elementy Controllingu
 • Obieg Dokumentów – Kontrola Realizacji Spraw

Prawidłowa praca systemu Komadres wymaga zestawienia odpowiednio skonfigurowanej platformy sprzętowo-systemowej w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Serwer aplikacji i bazy danych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Serwer terminalowy zapewniający dostęp on-line z oddziałów odległych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Stacje robocze (komputery użytkowników) marki HP Inc. lub klasy BTO.
 • Urządzenia peryferyjne i wyposażenie firm; HP Inc., Samsung, Xerox.
 • Urządzenia i osprzęt LAN firm: HPE.
 • Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server.
 • System relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • System pracy terminalowej na bazie rozwiązań Microsoft.

Kompletacja platformy sprzętowo – systemowej uzależniona jest od wielkości projektowanego rozwiązania; ilości użytkowników, liczby funkcjonalności systemu oraz struktury organizacyjnej firmy w tym liczby oddziałów, i jest każdorazowo objęta procesem projektowania oraz doboru pod kątem wydajności systemu i zapewnienia jego skalowalności. Możliwe jest również wykorzystanie istniejącej infrastruktury pod warunkiem spełnienia wymagań Systemu ERP Komadres.

Integracja kompletnego rozwiązania odbywa się poprzez procedury wdrożeniowe oraz konfiguracyjne, wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników ETOBRES Sp. z o.o. w ramach projektów wdrożeniowych obejmujących wszelkie obszary przyszłego systemu informatycznego od montażu okablowania poprzez uruchomienie i konfiguracje platformy sprzętów – systemowej, aż po analizę potrzeb, konfigurowanie i parametryzowanie pracy Systemu ERP Komadres wraz ze szkoleniem przyszłych użytkowników.

Efektem wprowadzenia rozwiązania jest kompleksowy, zintegrowany system informatyczny, dostosowany do bieżących potrzeb oraz przygotowany na dalszy rozwój poprzez zapewnienie skalowalności rozwiązania.