Najnowsze wpisy

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) obligatoryjny od 01.07.2024 r. Umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych przyjmujących format xml. Od stycznia 2022 roku korzystanie z KSeF jest dobrowolnie. To Podatnik decyduje czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu. Podmioty, które obecnie mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur: przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Limit płatności gotówkowych

Od 01.01.2023 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8.000 zł brutto. W ramach Polskiego Ładu w art.19 Ustawy Prawo przedsiębiorców Dz.U. 2018 poz. 646 Ustawodawca zmienił kwotę limitu jednorazowej wartości transakcji realizowanej za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy z 15.000 zł na 8.000 zł. „Art. 19. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych – 01.01.2023 r.

W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie ewidencji zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Zgodnie z założeniami nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym Dz.U. z 2021 r. poz. 694 oraz Rozporządzeniem w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz.U. z 2021 poz. 1150, w styczniu 2023 r. wejdzie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ