Najnowsze wpisy

e-Doręczenia – obowiązkowe od 01.10.2024 r.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Kwalifikowane rozwiązanie umożliwiające przesłanie poufnej korespondencji drogą elektroniczną z zapewnieniem dowodów wysłania, otrzymania jak również odczytania. e-Doręczenia mają w przyszłości zastąpić korespondencję na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wprowadziła Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Docelowo wszystkie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) obligatoryjny od 01.07.2024 r. Umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych przyjmujących format xml. Od stycznia 2022 roku korzystanie z KSeF jest dobrowolnie. To Podatnik decyduje czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu. Podmioty, które obecnie mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur: przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Limit płatności gotówkowych

Od 01.01.2023 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8.000 zł brutto. W ramach Polskiego Ładu w art.19 Ustawy Prawo przedsiębiorców Dz.U. 2018 poz. 646 Ustawodawca zmienił kwotę limitu jednorazowej wartości transakcji realizowanej za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy z 15.000 zł na 8.000 zł. „Art. 19. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ