Historia

ETOBRES sp. z o.o. wywodzi się z „RPIPB ETOB” (Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Informatyki Przemysłu Budowlanego). Było to przedsiębiorstwo państwowe, które z założenia obsługiwało duże przedsiębiorstwa budowlane ówczesnego województwa rzeszowskiego. W 1990 roku kilku pracowników „ETOB”-u założyło spółkę, pod nazwą Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES”.

Przedsiębiorstwo w początkach swego istnienia świadczyło usługi informatyczne dla nielicznych jeszcze wówczas przedsiębiorstw posiadających mikrokomputery. W miarę upływu czasu z autonomicznie tworzonych modułów programowych powstał „System Zarządzania Przedsiębiorstwem – Komadres”. W 1994 roku w Kielcach na Konkursie Osiągnięć Gospodarczych COP’94 Komadres otrzymał główną nagrodę w kategorii „Informatyka”. System był instalowany w coraz większej ilości przedsiębiorstw, a my rozszerzaliśmy nasze zainteresowania systemami zarządzania produkcją. W wyniku współpracy z firmą ZELMER S.A. powstał system Sterowania Przepływem Materiałów SPM w technologii UNIX-Informix, który był kluczowym elementem systemu informatycznego tego przedsiębiorstwa.

Doświadczenia zebrane przy tworzeniu SPM pozwoliły nam stworzyć w roku 1995 system klasy MRP II – Komadres-PROD, który wraz z modułami bazowymi Komadres-u został wdrożony w kilku dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych naszego regionu. System Komadres sprzedawał się coraz lepiej. W roku 1998 liczba wdrożeń naszego informatycznego systemu przekroczyła 200. W ślad za rozwiązaniami programowymi zapewnialiśmy naszym klientom przygotowanie i uruchomienie odpowiednich dla systemu i potrzeb klienta platform sprzętowo-operacyjnych.

Przełom wieków, to intensyfikacja prac projektowych, a następnie programistycznych nad nowym systemem klasy ERP – zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie firmą Komadres. System ten, integralnie połączony z platformą programową firmy Microsoft współpracuje z dowolną bazą danych typu SQL ( np. MS SQL, Oracle, Pervasive SQL inne). Z systemu ERP Komadres korzysta już kilkaset przedsiębiorstw wywodzących się z różnych branż gospodarki.

Dzisiaj ETOBRES z Rzeszowa zatrudnia ponad 40 osób. Ma ugruntowaną pozycję na rynku wysoko specjalizowanych usług informatycznych dla średnich i małych przedsiębiorstw, głównie z branży produkcyjnej, budowlanej, księgowej, energetyki cieplnej, a także dla instytucji Administracji Państwowej i Publicznej oraz Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.