Oprogramowanie dla Branży Budowlanej

Rozwiązania informatyczne przeznaczone dla obsługi Zakładów i Przedsiębiorstw Budowlanych oparte są na dedykowanej wersji autorskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Komadres. System ERP dedykowany dla firm budowlanych to oprogramowanie dostosowane jest do specyfiki branżowej poprzez integrację podsystemu Rozliczanie Budów, zawierającego niezbędne dla firm budowlanych, specjalistyczne funkcjonalności systemu, obsługujące typowe dla tego typu firm obszary biznesowe. System zapewnia m.in. przygotowanie przedsięwzięcia na podstawie kosztorysu z zewnętrznego programu kosztorysującego, monitorowanie kosztów, rozliczanie  i tworzenie rozdzielników kosztów, raportowanie odchyleń zużycia i kosztów materiałów oraz robocizny

Pełny zakres funkcjonalności Systemu ERP Komadres – oprogramowanie dla firm i przedsiębiorstw budowlanych obejmuje następujące podsystemy:

specjalistyczne:

 • Rozliczanie budów (plany, etapy budowy, koszty)

ogólnobiznesowe:

 • Finanse i Księgowość
 • Logistyka – Zaopatrzenie, Magazynowanie, Sprzedaż
 • Ewidencja Majątku
 • Kadry i Płace

dodatkowe:

 • Elementy Controllingu
 • Obieg Dokumentów – Kontrola Realizacji Spraw
 

Kompleksowe rozwiązanie dla obsługi Firm Branży Budowlanej obejmuje również platformę sprzętowo – systemową dostosowaną do wymagań Systemu ERP Komadres w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Serwer aplikacji i bazy danych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Serwer terminalowy zapewniający dostęp on-line z oddziałów odległych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Stacje robocze (komputery użytkowników) marki HP Inc. lub klasy BTO.
 • Urządzenia peryferyjne i wyposażenie firm; HP Inc., Samsung, Xerox.
 • Urządzenia i osprzęt LAN firm: HPE.
 • Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server.
 • System relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • System pracy terminalowej na bazie rozwiązań Microsoft.

Kompletacja platformy sprzętowo – systemowej uzależniona jest od wielkości projektowanego rozwiązania; ilości użytkowników, liczby funkcjonalności systemu oraz struktury organizacyjnej firmy w tym liczby oddziałów, i jest każdorazowo objęta procesem projektowania oraz doboru pod kątem wydajności systemu i zapewnienia jego skalowalności. Możliwe jest również wykorzystanie istniejącej infrastruktury pod warunkiem spełnienia wymagań systemu ERP Komadres.

Integracja kompletnego rozwiązania odbywa się poprzez procedury wdrożeniowe oraz konfiguracyjne, wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników ETOBRES Sp. z o.o. w ramach projektów wdrożeniowych obejmujących wszelkie obszary przyszłego systemu informatycznego od montażu okablowania poprzez uruchomienie i konfiguracje platformy sprzętów – systemowej aż po analizę potrzeb, konfigurowanie i parametryzowanie pracy Systemu Komadres wraz ze szkoleniem przyszłych użytkowników.

Efektem wprowadzenia rozwiązania, jest kompleksowy system informatyczny, dostosowany do bieżących potrzeb oraz przygotowany na dalszy rozwój poprzez zapewnienie skalowalności rozwiązania.