Oprogramowanie dla Branży Mieszkaniowej

Komadres jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie zasobami Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości. Oferowane oprogramowanie prowadzi ewidencję dowolnie definiowanej przez użytkownika infrastruktury spółdzielni mieszkaniowych, tzw. obiektów (wspólnoty, ulice, rejony, budynki, lokale, klatki, itp.) oraz prezentację ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewka. W ramach podsystemu Lokale możliwa jest również ewidencja: umów i aneksów oraz liczników wraz z historią montaży, napraw i legalizacji. Podsystem prowadzi rejestr odczytów i zużyć, przy czym istnieje możliwość rejestracji odczytów liczników na komputerze przenośnym (np. Psion Workabout, Handheld Nautiz) z transmisją danych na komputer stacjonarny.

Pełny zakres funkcjonalności  oprogramowania Komadres dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości obejmuje następujące podsystemy:

– specjalistyczne:

 • Lokale (zasoby, czynsze, wkłady i udziały, media licznikowe, windykacja, remonty, nieruchomości)
 

– ogólnobiznesowe:

 • Finanse i Księgowość
 • Logistyka – Zaopatrzenie, Magazynowanie, Sprzedaż
 • Ewidencja Majątku
 • Kadry i Płace;

– dodatkowe:

  • Elementy Controllingu
  • Obieg Dokumentów – Kontrola Realizacji Spraw

Prawidłowa praca systemu Komadres wymaga zestawienia odpowiednio skonfigurowanej platformy  sprzętowo – systemowej w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Serwer aplikacji i bazy danych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Serwer terminalowy zapewniający dostęp on-line z oddziałów odległych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Stacje robocze (komputery użytkowników) marki HP Inc. lub klasy BTO.
 • Urządzenia peryferyjne i wyposażenie firm; HP Inc., Samsung, Xerox.
 • Urządzenia i osprzęt LAN firm: HPE.
 • Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server.
 • System relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • System pracy terminalowej na bazie rozwiązań Microsoft.
 

Kompletacja platformy sprzętowo – systemowej uzależniona jest od wielkości projektowanego rozwiązania; ilości użytkowników, liczby funkcjonalności systemu oraz struktury organizacyjnej firmy w tym liczby oddziałów, i jest każdorazowo objęta procesem projektowania oraz doboru pod kątem wydajności systemu i zapewnienia jego skalowalności. Możliwe jest również wykorzystanie istniejącej infrastruktury pod warunkiem spełnienia wymagań Systemu ERP Komadres.

Integracja kompletnego rozwiązania odbywa się poprzez procedury wdrożeniowe oraz konfiguracyjne, wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników ETOBRES Sp. z o.o. w ramach projektów wdrożeniowych obejmujących wszelkie obszary przyszłego systemu informatycznego od montażu okablowania poprzez uruchomienie i konfiguracje platformy sprzętowo – systemowej, aż po analizę potrzeb, konfigurowanie i parametryzowanie pracy systemu ERP Komadres, wraz ze szkoleniem przyszłych użytkowników.

Efektem wprowadzenia rozwiązania jest kompleksowy system informatyczny, dostosowany do bieżących potrzeb oraz przygotowany na dalszy rozwój poprzez zapewnienie skalowalności rozwiązania.