Oprogramowanie dla Branży Komunalnej

Rozwiązania informatyczne przeznaczone dla obsługi Zakładów Branży Komunalnej oparte są na dedykowanej wersji autorskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Komadres. System ERP dostosowany jest do specyfiki poprzez integrację podsystemu Media zawierającego wymagane dla zakładów komunalnych, specjalistyczne funkcjonalności systemu, obsługujące typowe dla tego typu firm obszary biznesowe. System gwarantuje m.in. natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, obiektach oraz parametrach rozliczania. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania.

Pełny zakres funkcjonalności oprogramowania Komadres dla Zakładów Branży Komunalnej obejmuje następujące podsystemy:

specjalistyczne:

 • Media (system bilingowy wody, co, nieczystości stałych i płynnych oraz innych mediów, zbyt mediów, windykacja, struktura sieci)
 

ogólnobiznesowe:

 • Finanse i Księgowość
 • Logistyka – Zaopatrzenie, Magazynowanie, Sprzedaż
 • Ewidencja Majątku
 • Kadry i Płace
 

dodatkowe:

 • Elementy Controllingu
 • Obieg Dokumentów – Kontrola Realizacji Spraw
 

Kompleksowe rozwiązanie dla obsługi Zakładów Branży Komunalnej obejmuje również platformę sprzętowo – systemową dostosowaną do wymagań systemu Komadres w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Serwer aplikacji i bazy danych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Serwer terminalowy zapewniający dostęp on-line z oddziałów odległych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Stacje robocze (komputery użytkowników) marki HP Inc. lub klasy BTO.
 • Urządzenia peryferyjne i wyposażenie firm; HP Inc., Samsung, Xerox.
 • Urządzenia i osprzęt LAN firm: HPE.
 • Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server.
 • System relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • System pracy terminalowej na bazie rozwiązań Microsoft.
 

Kompletacja platformy sprzętowo – systemowej uzależniona jest od wielkości projektowanego rozwiązania; ilości użytkowników, liczby funkcjonalności systemu oraz struktury organizacyjnej firmy w tym liczby oddziałów, i jest każdorazowo objęta procesem projektowania oraz doboru pod kątem wydajności systemu i zapewnienia jego skalowalności. Możliwe jest również wykorzystanie istniejącej infrastruktury pod warunkiem spełnienia wymagań systemu Komadres.

Integracja kompletnego rozwiązania odbywa się poprzez procedury wdrożeniowe oraz konfiguracyjne, wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników ETOBRES Sp. z o.o. w ramach projektów wdrożeniowych obejmujących wszelkie obszary przyszłego systemu informatycznego od montażu okablowania poprzez uruchomienie i konfiguracje platformy sprzętów – systemowej aż po analizę potrzeb, konfigurowanie i parametryzowanie pracy systemu Komadres wraz ze szkoleniem przyszłych użytkowników.

Efektem wprowadzenia rozwiązania jest kompleksowy, zintegrowany system informatyczny, dostosowany do bieżących potrzeb oraz przygotowany na dalszy rozwój poprzez zapewnienie skalowalności rozwiązania.