Oprogramowanie dla Branży Energetyki Cieplnej

Rozwiązania informatyczne przeznaczone dla obsługi Sektora Energetyki Cieplnej oparte są na dedykowanej wersji autorskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Komadres. System ERP dedykowany dla firm z branży energetyki cieplnej dostosowany jest do specyfiki poprzez integrację podsystemu Zbyt Ciepła zawierającego wymagane dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej, specjalistyczne funkcjonalności systemu, obsługujące typowe dla tego typu firm obszary biznesowe. System ERP Komadres gwarantuje m.in. natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci oraz parametrach rozliczania. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania.

Pełny zakres funkcjonalności Systemu ERP Komadres – programowanie dla firm z branży energetyki cieplnej obejmuje następujące podsystemy:

specjalistyczne:

 • Zbyt Ciepła ( Bilingi: co, cw, struktura obiektowa sieci, gospodarka licznikowa, remonty)
 

ogólnobiznesowe:

 • Finanse i Księgowość
 • Logistyka – Zaopatrzenie, Magazynowanie, Sprzedaż
 • Ewidencja Majątku
 • Kadry i Płace
 

dodatkowe:

 • Elementy Controllingu
 • Obieg Dokumentów – Kontrola Realizacji Spraw
 

Kompleksowe rozwiązanie dla obsługi Przedsiębiorstw i Zakładów Energetyki Cieplnej obejmuje również platformę sprzętowo – systemową dostosowaną do wymagań Systemu ERP Komadres, w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Serwer aplikacji i bazy danych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Serwer terminalowy zapewniający dostęp on-line z oddziałów odległych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Stacje robocze (komputery użytkowników) marki HP Inc. lub klasy BTO.
 • Urządzenia peryferyjne i wyposażenie firm; HP Inc., Samsung, Xerox.
 • Urządzenia i osprzęt LAN firm: HPE.
 • Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server.
 • System relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • System pracy terminalowej na bazie rozwiązań Microsoft.
 

Kompletacja platformy sprzętowo – systemowej uzależniona jest od wielkości projektowanego rozwiązania; ilości użytkowników, liczby funkcjonalności systemu oraz struktury organizacyjnej firmy w tym liczby oddziałów, i jest każdorazowo objęta procesem projektowania oraz doboru pod kątem wydajności systemu i zapewnienia jego skalowalności. Możliwe jest również wykorzystanie istniejącej infrastruktury pod warunkiem spełnienia wymagań Systemu ERP Komadres.

Integracja kompletnego rozwiązania dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej odbywa się poprzez procedury wdrożeniowe oraz konfiguracyjne, wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników ETOBRES Sp. z o.o. w ramach projektów wdrożeniowych obejmujących wszelkie obszary przyszłego systemu informatycznego od montażu okablowania poprzez uruchomienie i konfiguracje platformy sprzętowo – systemowej, aż po analizę potrzeb, konfigurowanie i parametryzowanie pracy Systemu ERP Komadres, wraz ze szkoleniem przyszłych użytkowników.

Efektem wprowadzenia rozwiązania jest kompleksowy, zintegrowany system informatyczny, dostosowany do bieżących potrzeb oraz przygotowany na dalszy rozwój poprzez zapewnienie skalowalności rozwiązania.