Podstawowe dane

Firma: ETOBRES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów

Data założenia: 1990 rok

Kapitał zakładowy: 75 600  zł

PKD: 7222Z, 6201Z

NIP: 813-03-36-636

REGON: 005139984

KRS: 0000124100 Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy

Zarząd:

Prezes Zarządu Paweł Bober

Wiceprezes Zarządu Elżbieta Komosa

Wiceprezes Zarządu Jarosław Idec