Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera najważniejsze informacje dotyczące pozyskiwania i przetwarzania przez ETOBRES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie danych osobowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://etobres.pl oraz udostępniających swoje dane w ramach formularzy marketingowych.

Dane administratora

Administratorem danych jest ETOBRES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szarych Szeregów 5 zarejestrowanym
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000124100, posiadającą numer NIP 813-03-36-636 oraz numer REGON 005139984.

 

Cel Polityki

Deklarujemy, że zgodnie z polityką stosujemy wysokie standardy, dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Dobieramy środki w oparciu o ciągły proces oceny ryzyka i zagrożeń oraz analizy najnowszych rozwiązań rynku. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności tych, które chronią Państwa podczas korzystania z naszych serwisów w szczególności:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.
    z 2013 poz. 1422 z póź. zmianami
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243
    z póź. zmianami.

Przetwarzanie danych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzają nas Użytkownicy. Zbieramy dane osobowe jedynie
w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów marketingowych poprzez formularze kontaktowe występujące w naszym serwisie. Są to dane obligatoryjne, które Użytkownik uzupełnia w formularzu  tj.: imię i nazwisko, telefon i adres e-mail.

Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa tj. jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane. Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

Pliki „Cookies”

Strona internetowa administratora korzysta z tzw. plików „cookies”. Są to pliki tekstowe automatycznie pobierane i wykorzystywane przez serwisy, przy każdorazowym połączeniu się
z twoim urządzeniem końcowym. Pliki „cookies” umożliwiają dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

Ponadto pozwalają administratorowi tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych i jakie treści sa dla nich najbardziej atrakcyjne. Umożliwia to również łatwiejsze logowanie Użytkownika serwisu poprzez utrzymywać sesji, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki „cookies” w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkowników, nie przetwarzają ich danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

W ramach serwisu Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

  • sesyjne pliki „cookies” (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z serwisów, czyli do momentu wylogowania się, wyłączenia serwisów lub wyłączenia wykorzystywanej przez ciebie przeglądarki,
  • stałe pliki „cookies” – które pozostają na urządzeniu do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

W dowolnym momencie Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies” poprzez zmianę parametrów w używanej witrynie internetowej.

Informujemy, że w ramach serwisu administratora mogą pojawiać się zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym ich Polityki Prywatności.

Pliki „cookies” firm niezależnych wykorzystywanych w tej chwili na stronach internetowych Administratora:

– Google Analytics – pliki „cookies” analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony z jakiej użytkownicy zostali przekierowani oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą wyłącznie do opracowania statystyk korzystania ze strony.

– YouTube – w naszych serwisach mogą pojawić się filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube użytkownik może zetknąć się z plikami „cookies” z tych serwisów.

Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarek internetowych.

Pomimo, iż cały czas doskonalimy naszą wiedzę i dokładamy wszelkich starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych przez Państwa danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, powinno się zgłaszać na adres e-mail:etobres@etobres.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby modyfikowana.

Aktualna wersja obowiązuje od 01 stycznia 2021 roku.