Zintegrowany System Informatyczny

System klasy ERP

 Komadres

Zarządzanie zasobami Spółdzielni i Zarządców Nieruchomości. Dowolnie definiowane przez użytkownika elementy infrastruktury spółdzielni, wzajemne powiązania w strukturze drzewka. Rejestr odczytów i zużyć, radiowa rejestracja odczytów liczników. System umożliwia lokatorom zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową do ich rozliczeń czynszowych, udziału w głosowaniach, etc.

System dostosowany jest do specyfiki działania Przedsiębiorstwa i Zakładów Komunalnych poprzez integrację podsystemu Zbyt Mediów, który zawiera  specjalistyczne funkcjonalności, z pozostałymi podsystemami. Gwarancja m.in. natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci oraz parametrach rozliczania. Automatyczna obsługa całego procesu sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z taryfą oraz sposobem rozliczania.

Rozwiązanie oparte są na Zintegrowanym Systemie Informatycznym Komadres. System dostosowany jest do specyfiki działania Firm z Branży Komunalnej. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania.

System ERP dedykowany dla firm z branży energetyki cieplnej dostosowany jest do specyfiki poprzez integrację podsystemu Zbyt Ciepła zawierającego wymagane dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej, specjalistyczne funkcjonalności systemu.

Oparte na dedykowanej wersji autorskiego Systemu Zarządzania. Specyfikę rozwiązania osiągnięto poprzez dostosowanie podsystemu Finanse i Księgowość do wymagań rachunkowości w obszarze jednostek budżetowych.

System Komadres dedykowany dla Zakładów i Przedsiębiorstw Produkcyjnych dostosowany jest do specyfiki branżowej poprzez integrację podsystemu Produkcja zawierającego wymagane dla przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczne funkcjonalności.

Rozwiązanie przeznaczone dla obsługi Przedsiębiorstw i Zakładów Budowlanych oparte są na Zintegrowanym Systemie Informatycznym Komadres. Pełna integracja podsystemu Rozliczanie Projektów-Budów z pozostałymi podsystemami pozwala w sposób pełny i w czasie rzeczywistym uzyskać informacje o prowadzonych budowach.

Rozwiązania technologiczne

Nasza oferta produktów i usług obejmuje nie tylko systemy informatyczne, aplikacje mobilne, ale również zarządzanie infrastrukturą IT, wsparcie techniczny na bazie platform Intel, Microsoft, etc.  Obsługa informatyczna odbywa się na poziomach: analizy potrzeb systemowych i sprzętowych, wdrożeniu rozwiązania oraz opiece i wsparciu technologicznym.

Polskie ePłatności są liderem na rynku w zakresie integracji terminali płatniczych z systemami kasowymi.

Podstawowe zalety integracji terminala płatniczego z Systemem ERP Komadres to:

  • przyspieszenie wykonywania transakcji i zabezpieczenie przed pomyłkami kasjerskimi (kwota jest automatycznie przekazywana do terminala),
  • automatyczne zwracanie statusu zakończonej transakcji (wykluczenie ryzyka pomyłki kasjera co do akceptacji czy też odmowy),
  • raportowanie ilości i wartości transakcji z poziomu systemu kasowego.
 

Umów się na prezentację systemu Komadres

Zintegrowany System Informatyczny Komadres spełnia wymagania europejskich standardów, umożliwia kompletny i kompleksowy wgląd
w najbardziej aktualne dane firmy.  Zapewnia zarządzanie jej zasobami
oraz całkowitą kontrolę zachodzących w niej procesów.

Podsystemy i funkcjonalności w Komadres

m-Zlecenia

Nowy system Zlecenia umożliwia obsługę procesów związanych z rejestracją i realizacją zleceń. Aplikacja mobilna m-Zlecenia wspiera pracowników/zespół w realizacji prac w terenie. Współpracuje on-line ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym Komadres klasy ERP. Zakres funkcji m-Zlecenia: statusy zleceń:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Transport

Podsystem Transport jest elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Komadres klasy ERP. Aplikacja mobilna m-Transport współpracuje on-line z systemem Komadres i wspiera rejestrację pracy pojazdów i sprzętu. Podstawowa funkcjonalność: kartoteka sprzętu (pojazdów, przyczep, przystawek,  etc.), obsługę zleceń transportowych,

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Digitalizacja akt osobowych: e-Akta

Cyfrowe akta osobowe to kolejny krok w ramach strategii cyfryzacji firmy. Zintegrowany System Informatyczny Komadres podsystem Kadry posiada funkcjonalność e-Akta w pełni zgodną z wymogami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2018 r. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Najnowsze wpisy na blogu

e-Doręczenia – obowiązkowe od 01.10.2024 r.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Kwalifikowane rozwiązanie umożliwiające przesłanie poufnej korespondencji drogą elektroniczną z zapewnieniem dowodów wysłania, otrzymania jak również odczytania. e-Doręczenia mają w przyszłości zastąpić korespondencję na Elektronicznej Platformie Usług Administracji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) obligatoryjny od 01.07.2024 r. Umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych przyjmujących format xml. Od stycznia 2022 roku korzystanie z KSeF jest dobrowolnie. To Podatnik decyduje czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Limit płatności gotówkowych

Od 01.01.2023 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8.000 zł brutto. W ramach Polskiego Ładu w art.19 Ustawy Prawo przedsiębiorców Dz.U. 2018 poz. 646 Ustawodawca zmienił kwotę limitu jednorazowej wartości transakcji realizowanej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ