KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) obligatoryjny od 01.07.2024 r. Umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych przyjmujących format xml.

Od stycznia 2022 roku korzystanie z KSeF jest dobrowolnie. To Podatnik decyduje czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu.

Podmioty, które obecnie mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur:

 • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT;
 • polskie firmy zwolnione z podatku VAT;
 • podatnicy zakwalifikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, mających identyfikator podatkowy NIP.

 

Prace nad integracją Systemu Informatycznego Komadres z KSeF już trwają.

 

Korzyści z KSeF dla biznesu:

 • optymalizacja procesów obiegu dokumentów, podatnicy w czasie rzeczywistym dysponują informacjami z faktur,
 • korzystanie z e-faktur to brak konieczności przepisywania danych z dokumentu papierowego, czyli ograniczenie błędów ludzkich,
 • podatnicy otrzymają szybszy zwrot VAT, termin zwrotu skróci się dla nich z 60 dni na 40 dni , nie będą też musieli generować plików JPK_FA etc.

 

Zmiana przepisów wprowadzających KSeF.

Po konsultacjach publicznych Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zmianę przepisów wprowadzających KSeF:

 • przesunięcie terminu wejścia w życie KSeF z 01 stycznia 2024 r. na 01 lipca 2024 r.,
 • wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 01 stycznia 2025 r.,
 • faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF,
 • bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF,
 • faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • w przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia po wystawieniu offline,
 • liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 01 stycznia 2025 r.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)
 • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83)

 

https://www.podatki.gov.pl/ksef/