Zarządzanie zasobami Spółdzielni i Zarządców Nieruchomości. Dowolnie definiowane przez użytkownika elementy infrastruktury spółdzielni, wzajemne powiązania w strukturze drzewka. Rejestr odczytów i zużyć, radiowa rejestracja odczytów liczników. System umożliwia lokatorom zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową do ich rozliczeń czynszowych, udziału w głosowaniach, etc.

System dostosowany jest do specyfiki działania Przedsiębiorstwa i Zakładów Wodno-Kanalizacyjnych. Poprzez integrację podsystemu Media  zawierającego specjalistyczną funkcjonalność gwarantuje natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci oraz parametrach rozliczania. Umożliwia automatyczną obsługa całego procesu sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z taryfą oraz sposobem rozliczania.

Rozwiązanie oparte są na Zintegrowanym Systemie Informatycznym Komadres. System dostosowany jest do specyfiki działania Firm z Branży Komunalnej. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania.

System ERP dedykowany dla Firm z branży Energetyki Cieplnej dostosowany jest do specyfiki poprzez integrację podsystemu Zbyt Ciepła, jego specjalistycznej funkcjonalności z innymi podsystemami.

Oparte na dedykowanej wersji autorskiego Systemu Zarządzania. Specyfikę rozwiązania osiągnięto poprzez dostosowanie podsystemu Finanse i Księgowość do wymagań rachunkowości w obszarze jednostek budżetowych.

System Komadres dedykowany dla Zakładów i Przedsiębiorstw Produkcyjnych dostosowany jest do specyfiki branżowej poprzez integrację podsystemu Produkcja zawierającego wymagane dla przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistyczne funkcjonalności.

Rozwiązanie przeznaczone dla obsługi Przedsiębiorstw i Zakładów Budowlanych oparte są na Zintegrowanym Systemie Informatycznym Komadres. Pełna integracja podsystemu Rozliczanie Projektów-Budów z pozostałymi podsystemami pozwala w sposób pełny i w czasie rzeczywistym uzyskać informacje o prowadzonych budowach.

Rozwiązania technologiczne

Nasza oferta produktów i usług obejmuje nie tylko systemy informatyczne, aplikacje mobilne, ale również zarządzanie infrastrukturą IT, wsparcie techniczny na bazie platform Intel, Microsoft, etc.  Obsługa informatyczna odbywa się na poziomach: analizy potrzeb systemowych i sprzętowych, wdrożeniu rozwiązania oraz opiece i wsparciu technologicznym.

Podsystemy i funkcjonalności w Komadres

m-Zlecenia

Nowy system Zlecenia umożliwia obsługę procesów związanych z rejestracją i realizacją zleceń. Aplikacja mobilna m-Zlecenia wspiera pracowników/zespół w realizacji prac w terenie. Współpracuje on-line ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym Komadres klasy ERP. Zakres funkcji m-Zlecenia: statusy zleceń: planowane, w realizacji, zamknięte, szeroki zakres zleceń: awarie, remonty, serwis, montaż, demontaż urządzeń pomiarowych, etc., szczegółowe dane o zleceniu:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Transport

Podsystem Transport jest elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Komadres klasy ERP. Aplikacja mobilna m-Transport współpracuje on-line z systemem Komadres i wspiera rejestrację pracy pojazdów i sprzętu. Podstawowa funkcjonalność: kartoteka sprzętu (pojazdów, przyczep, przystawek,  etc.), obsługę zleceń transportowych, szczegółowe dane składników sprzętu zintegrowane z podsystemem Ewidencja Środków Trwałych, rozliczanie czasu pracy kierowców, rozliczanie kosztów pracy sprzętu w

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Digitalizacja akt osobowych: e-Akta

Cyfrowe akta osobowe to kolejny krok w ramach strategii cyfryzacji firmy. Zintegrowany System Informatyczny Komadres podsystem Kadry posiada funkcjonalność e-Akta w pełni zgodną z wymogami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2018 r.  w sprawie dokumentacji pracowniczej – Dz.U. poz. 2369. Zakres funkcji e-Akta: odwzorowanie cyfrowe dokumentów papierowych zapewniające integralność i czytelność

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Internetowe Biuro Obsługi Klienta

iBOK został zaprojektowany z myślą o podmiotach działających w branży mieszkaniowej, wodociągowej oraz ciepłowniczej. Zapewnia nowoczesną, bezpieczną i całodobową komunikację Dostawców z Klientami/Odbiorcami oferowanych usług poprzez stronę www. Wkrótce nowa odsłona podsystemu iBOK- Internetowe Biuro Obsługi Klienta! Opcje dostępne dla Odbiorców serwisu: Przeglądanie własnych rozrachunków – możliwość obejrzenia szczegółów dokumentów, pozycji, wartości, ewentualnych odsetek czy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

m-Inkasent

Aplikacja m-Inkasent stanowi nowoczesne narzędzie wspierające pracę Inkasentów. Optymalizacja funkcjonalności zapewnia komfort i wygodę pracy w terenie. Mobilny inkasent automatycznie współpracuje z systemami odczytującymi stany licznikowe z nakładek radiowych firmy Apator Powogaz. Bezprzewodowa technologia z wykorzystaniem transmisji danych oferowanych przez operatorów sieci komórkowych GSM zapewnia Inkasentowi zwiększenie wydajności pracy, gdyż rzadziej musi pojawiać się w

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ