m-Zlecenia

Nowy system Zlecenia umożliwia obsługę procesów związanych z rejestracją i realizacją zleceń.

Aplikacja mobilna m-Zlecenia wspiera pracowników/zespół w realizacji prac w terenie. Współpracuje on-line ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym Komadres klasy ERP.

Zakres funkcji m-Zlecenia:

  • statusy zleceń: planowane, w realizacji, zamknięte,
  • szeroki zakres zleceń: awarie, remonty, serwis, montaż, demontaż urządzeń pomiarowych, etc.,
  • szczegółowe dane o zleceniu: miejscu realizacji, danych kontaktowych kontrahenta – ikona z telefonem, zakres robót, uwagi/opisy do zlecenia, nagrywanie, etc.,
  • planowanie, kontrola i analiza prac,
  • integracja z urządzeniami pomiarowymi: punkty poboru, legalizacje, skanowanie kodów kreskowych/QR, etc.
  • dodatkowe elementy: wyznaczanie trasy dojazdu – Google Maps, potwierdzenie realizacji zlecenia, wydruk protokołów, etc.
  • pełna dokumentacja fotograficzna prac, załączniki w formatach pdf., doc., avi.,
  • wprowadzone dane w aplikacji skutkują automatycznym zapisem w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Komadres.