Oprogramowanie dla Jednostek Budżetowych

 • Rozwiązania informatyczne przeznaczone dla obsługi Jednostek Budżetowych oparte są na dedykowanej wersji autorskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Komadres. Specyfikę rozwiązania osiągnięto poprzez dostosowanie podsystemu Finanse i Księgowość do wymagań rachunkowości w obszarze jednostek budżetowych

Pełny zakres funkcjonalności Systemu ERP Komadres – oprogramowanie dla jednostek budżetowych obejmuje następujące podsystemy:

ogólnobiznesowe:

 • Finanse i Księgowość Budżetowa
 • Logistyka – Zaopatrzenie, Magazynowanie, Sprzedaż
 • Ewidencja Majątku
 • Kadry i Płace

dodatkowe:

 • Elementy Controllingu
 • Obieg Dokumentów – Kontrola Realizacji Spraw

Kompleksowe oprogramowanie dla obsługi jednostek budżetowych obejmuje również platformę sprzętowo – systemową dostosowaną do wymagań systemu Komadres w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Serwer aplikacji i bazy danych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Serwer terminalowy zapewniający dostęp on-line z oddziałów odległych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Stacje robocze (komputery użytkowników) marki HP Inc lub klasy BTO.
 • Urządzenia peryferyjne i wyposażenie firm; HP Inc, Samsung, Xerox.
 • Urządzenia i osprzęt LAN firm: HPE.
 • Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server
 • System relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server
 • System pracy terminalowej na bazie rozwiązań Microsoft

Kompletacja platformy sprzętowo – systemowej uzależniona jest od wielkości projektowanego rozwiązania; ilości użytkowników, liczby funkcjonalności systemu oraz struktury organizacyjnej firmy w tym liczby oddziałów, i jest każdorazowo objęta procesem projektowania oraz doboru pod kątem wydajności systemu i zapewnienia jego skalowalności. Możliwe jest również wykorzystanie istniejącej infrastruktury pod warunkiem spełnienia wymagań systemu Komadres.

Integracja kompletnego rozwiązania odbywa się poprzez procedury wdrożeniowe oraz konfiguracyjne, wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników ETOBRES Sp. z o.o. w ramach projektów wdrożeniowych obejmujących wszelkie obszary przyszłego systemu informatycznego od montażu okablowania poprzez uruchomienie i konfiguracje platformy sprzętów – systemowej aż po analizę potrzeb, konfigurowanie i parametryzowanie pracy systemu Komadres wraz ze szkoleniem przyszłych użytkowników.

Efektem wprowadzenia rozwiązania jest kompleksowy, zintegrowany system informatyczny, dostosowany do bieżących potrzeb oraz przygotowany na dalszy rozwój poprzez zapewnienie skalowalności rozwiązania.