Oprogramowanie dla Branży Wodno-Kanalizacyjnej

 

Rozwiązania informatyczne przeznaczone dla obsługi Przedsiębiorstw i Zakładów Wodno-Kanalizacyjnych oparte są na Zintegrowanym Systemie Informatycznym Komadres dostosowanym do specyfiki działania tych firm poprzez integrację podsystemu Zbyt Mediów, zawierającego wymagane dla Zakładów Komunalnych specjalistyczne funkcjonalności, z pozostałymi podsystemami. System gwarantuje m.in. natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci oraz parametrach rozliczania. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania.

Pełny zakres funkcjonalności oprogramowania Komadres dla Zakładów Wodno-Kanalizacyjnych, Wodociągowych obejmuje następujące podsystemy:  

Specjalistyczne dla Sektora WOD-KAN:

 • Zbyt Mediów (bilingi: wody, nieczystości płynnych oraz innych mediów, windykacja, struktura sieci);
 • P-Media – fakturowanie na urządzeniu przenośnym;
 • iBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;
 • Integracja z GIS;
 • m-Inkasent – aplikacja mobilna;
 • Wniosek taryfowy;
 • Transport;
 • m-Transport – aplikacja mobilna;
 • m-Zlecenie – aplikacja mobilna;
 • m-Pracownik – aplikacja mobilna.

Ogólne:

 • Finanse i Księgowość;
 • Logistyka: Zakupy, Magazynowanie, Sprzedaż;
 • Ewidencja Majątku;
 • Kadry i Płace;
 • Obieg Dokumentów Kontrola Realizacji Spraw;
 • Controlling.

 

Kompleksowe rozwiązanie dla obsługi Branży WOD-KAN obejmuje również platformę sprzętowo – systemową dostosowaną do wymagań systemu ERP  Komadres, w skład której wchodzą następujące elementy:

 • Serwer aplikacji i bazy danych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Serwer terminalowy zapewniający dostęp on-line z oddziałów odległych skonfigurowany na bazie serwerów HPE.
 • Stacje robocze (komputery użytkowników) marki HP Inc lub klasy BTO.
 • Urządzenia peryferyjne i wyposażenie firm: HP Inc, Samsung, Xerox.
 • Urządzenia i osprzęt LAN firmy HPE.
 • Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows Server.
 • System relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • System pracy terminalowej na bazie rozwiązań Microsoft.

Kompletacja platformy sprzętowo – systemowej uzależniona jest od wielkości projektowanego rozwiązania; ilości użytkowników, liczby funkcjonalności systemu oraz struktury organizacyjnej firmy w tym liczby oddziałów, i jest każdorazowo objęta procesem projektowania oraz doboru pod kątem wydajności systemu i zapewnienia jego skalowalności. Możliwe jest również wykorzystanie istniejącej infrastruktury pod warunkiem spełnienia wymagań Systemu ERP Komadres.

Integracja kompletnego rozwiązania odbywa się poprzez procedury wdrożeniowe oraz konfiguracyjne, wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników ETOBRES Sp. z o.o. w ramach projektów wdrożeniowych obejmujących wszelkie obszary przyszłego systemu informatycznego od montażu okablowania poprzez uruchomienie i konfiguracje platformy sprzętów – systemowej, aż po analizę potrzeb, konfigurowanie i parametryzowanie pracy Systemu ERP Komadres wraz ze szkoleniem przyszłych użytkowników.

Efektem wprowadzenia rozwiązania jest kompleksowy system informatyczny, dostosowany do bieżących potrzeb oraz przygotowany na dalszy rozwój poprzez zapewnienie skalowalności rozwiązania.