Rozwiązania dla Zakładów Wodno-Kanalizacyjnych

Rozwiązania informatyczne przeznaczone dla obsługi Przedsiębiorstw i Zakładów Komunalnych oparte są na Zintegrowanym Systemie Informatycznym Komadres dostosowanym do specyfiki działania tych firm poprzez integrację podsystemu Zbyt Mediów, zawierającego wymagane dla zakładów komunalnych specjalistyczne funkcjonalności, z pozostałymi podsystemami. System gwarantuje m.in. natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci oraz parametrach rozliczania. Automatycznie obsługuje cały proces sprzedaży od zawarcia umowy do wystawienia faktury zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania.

Pełny zakres funkcjonalności Komadres obejmuje następujące podsystemy:  

Specjalistyczne dla branży WOD-KAN:

 • Zbyt Mediów (bilingi: wody,   nieczystości płynnych oraz innych mediów, windykacja, struktura sieci);
 • P-Media – fakturowanie na urządzeniu przenośnym;
 • iBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;
 • System Informacji Przestrzennej (GIS) – Mapa Cyfrowa;
 • m-Inkasent – aplikacja mobilna;
 • Transport;

Ogólne:

 • Finanse i Księgowość;
 • Logistyka: Zakupy, Magazynowanie, Sprzedaż;
 • Ewidencja Majątku;
 • Kadry i Płace;
 • Obieg Dokumentów Kontrola Realizacji Spraw;
 • Controlling.