m-Inkasent

Aplikacja m-Inkasent stanowi nowoczesne narzędzie wspierające pracę Inkasentów. Optymalizacja funkcjonalności zapewnia komfort i wygodę pracy w terenie.
Mobilny inkasent automatycznie współpracuje z systemami odczytującymi stany licznikowe z nakładek radiowych firmy Apator Powogaz.
Bezprzewodowa technologia z wykorzystaniem transmisji danych oferowanych przez operatorów sieci komórkowych GSM zapewnia Inkasentowi zwiększenie wydajności pracy, gdyż rzadziej musi pojawiać się w firmie, zaś przełożonemu kontrolę jego pracy w terenie.
M-Inkasenta można konfigurować na urządzeniach przenośnych wykorzystujących system operacyjny Android.

Moduł Inkasent jest rozszerzeniem podsystemu Zbyt Mediów wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Komadres.

Przenoszenie danych w czasie rzeczywistym:

Pozyskane przez inksenta dane są w czasie rzeczywistym rejestrowane w podsystemie Zbyt Mediów.
Aplikacja może pracować w trybie on-line i/lub w trybie off-line.
W przypadku słabej jakości połączenia internetowego następuje automatyczna zmiana trybu na prace off-line, zaś operacje zarejestrowane zostaną zapamiętane w pamięci urządzenia przenośnego i przesłane do serwera po uzyskaniu połączenia.

Automatyzacja pracy:

– pobieranie z serwera list odczytowych do pracy w terenie,
– dostęp do historii naliczeń,
– rejestrowanie odczytów zapisanych ręcznie,
– kontrola wszystkich odczytów,
– przesyłanie odczytów w czasie rzeczywistym,
– pełna analiza importownych odczytów,
– dostęp do specyfikacji sieci,
– rejestracja uwag i notatek,
– rejestaracja dokładnego czasu spisu licznika.