Transport

Podsystem Transport jest elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Komadres klasy ERP.

Aplikacja mobilna m-Transport współpracuje on-line z systemem Komadres i wspiera rejestrację pracy pojazdów i sprzętu.

Podstawowa funkcjonalność:

  • kartoteka sprzętu (pojazdów, przyczep, przystawek,  etc.),
  • obsługę zleceń transportowych,
  • szczegółowe dane składników sprzętu zintegrowane z podsystemem Ewidencja Środków Trwałych,
  • rozliczanie czasu pracy kierowców,
  • rozliczanie kosztów pracy sprzętu w oparciu o przebieg i zdefiniowaną normę zużycia,
  • pobieranie Kart Drogowych do realizacji,
  • rejestracja pozycji kart drogowych,
  • rejestracja tankowań w Karcie Drogowej lub import z zewnętrznego programu,
  • szczegółowa analiza pojazdów,
  • informacje o gwarancjach, przeglądach, ubezpieczeniu, certyfikatach, etc.