Terminy złożenia sprawozdań w BDO zmienione!

Termin złożenia sprawozdań rocznych w BDO znów zmieniony! Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r.

Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach
i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów oraz prowadzący ich przetwarzanie, itd.

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań
w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019,
a składanych w 2020 r.:

  • Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni wysłać sprawozdania w terminie do 11 września 2020 r.
  • Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019,
  • Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

Jednocześnie należny pamiętać, że po złożeniu sprawozdania będzie możliwość dokonania ewentualnej jego korekty.
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są w panelu ,,Instrukcje-krok po kroku system BDO” w zakładce „Filmy-krok po kroku system BDO’’