JPK_VAT z deklaracją – 01.X.2020

Już od 1 października 2020 roku obowiązkowy będzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, składający się z dwóch części:

  • ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,
  • deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres.

Nowy JPK_VAT z deklaracją składać będą obowiązkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, niezależnie od wielkości: duże, średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikro-przedsiębiorcy. Wysyłany będzie do Urzędu Skarbowego w formacie XML (inaczej niż dotychczas do szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Zalety JPK_VAT:

  • przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna,
  • zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,
  • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Szczegóły na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl.