Kody GTU – obowiązek oznaczania towaru i usług w ramach JPK_V7

Od 01 października 2020 r. w ramach nowego JPK_VAT ustawodawca wprowadził nowe oznaczenia towarów i usług w skrócie kody GTU_01-GTU_13. Są one obowiązkowe dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Kody GTU_01 – GTU_13 należy stosować w ewidencji VAT w przypadku niektórych towarów lub usług. Nie ma natomiast obowiązku umieszczania tych oznaczeń na fakturach. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy bowiem zmianie. Należy podkreślić, że 13 kodów GTU nie obejmuje wszystkich rodzajów sprzedaży, dlatego też nie każda transakcja będzie miała przypisany kod.

Zobacz więcej: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

Kody GTU