Praca zdalna w Kodeksie Pracy?

Wirus SARS-CoV-2 nie odpuszcza i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach dalej będziemy musieli z nim funkcjonować w pracy i życiu codziennym. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad przepisami dotyczącymi wprowadzenia pracy zdalnej na stałe do Kodeksu Pracy.

Obecnie kwestie związane z pracą zdalną regulują wprowadzone tymczasowo przepisy z dnia 02 marca br., tj. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm). Na mocy tych przepisów pracownicy mogą pracować zdalnie podczas pandemii oraz przez trzy miesiące po jej zakończeniu.

Kodeks pracy normuje tylko kwestie związane z telepracą, stąd też istotne jest aby rozpoczęte prace legislacyjne w zakresie pracy zdalnej jak najszybciej wprowadziły zmiany w Kodeksie i aby były one korzystne zarówno dla pracowników jak i pracodawców. 

Praca zdalna