SLIM VAT – program pilotażowy

Simple Local And Modern VAT – SLIM VAT

SLIM VAT jest programem pilotażowym, który powstał w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami, jest odpowiedzią na postulaty rynku i oczekiwania biznesu w zakresie dalszego upraszczania rozliczeń VAT i wejdzie w życie 01 stycznia 2021 roku.

„Ostatnio skupiamy się na rozwiązaniach ułatwiających funkcjonowanie firm w czasie epidemii. Zależy nam jednak również na wprowadzeniu trwałych zmian ułatwiających działanie małym podmiotom. To czego najbardziej potrzebują, to skrócenie do minimum czasu, jaki poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych. W Ministerstwie Finansów zrobiliśmy audyt obowiązków podatników, tak by wyeliminować lub zredukować te, które stanowią barierę dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości” – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński. „Wnioski jakie wyciągnęliśmy dały podstawę do podjęcia prac nad modernizacją i uproszczeniem przepisów dotyczących rozliczeń VAT. Efektem naszych działań jest koncepcja SLIM VAT” – poinformował szef Ministerstwa Finansów.”

Zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach:

– fakturowania – in minus – tj. rezygnacji z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Ta zmiana znacznie uprości rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.

 – fakturowania – in plus – w ustawie o VAT zostaną wprowadzone przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus tj. zwiększających podstawę opodatkowania. Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie. Teraz zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej.

 – ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.  Spójne kursy walutowe dla celów rozliczeń Vat i podatku dochodowego.

 – korzyści finansowe dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie nieewidencjonowanego limitu kwoty na prezenty
o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Na podstawie materiałów opublikowanych w serwisie www.gov.pl

SLIM VAT