Krajowy System e-faktur (KSeF)

Jako pilotaż e-faktury zostały wprowadzone w relacji government-to-business.  Konieczność upowszechnienia stosowania był jeden z postulatów zgłoszonych poprzez aplikację Głos podatnika.

Wprowadzenie e-faktury dla biznesu Ministerstwo Finansów planuje pod koniec 2021 roku w formule dobrowolnej, a następnie od 2022 roku w obowiązkowej – poinformował wiceminister finansów i pełnomocnik ministra finansów ds. współpracy międzynarodowej w VAT Jan Sarnowski.

E-faktury to kolejny etap e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń. Takie działania są kluczowe dla szybkiej i sprawnej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT.

E-faktury będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).

„Podobną ścieżkę przeszli Włosi, którzy również zaczęli od wdrożenia e-faktur w relacjach administracji z biznesem. Kiedy rozwiązanie to się sprawdziło, udostępnili je biznesowi, również na zasadzie dobrowolności”- zaznacza Jan Sarnowski.

Jan Sarnowski, wiceminister finansów podkreśla, że „ jesteśmy czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-fakturę. E-faktura to cały szereg korzyści dla biznesu”:

  • korzystanie z e-faktury gwarantuje podatnikowi pewność, że faktura dotarła do kontrahenta.
  • podatnik będzie miał każdorazowo możliwość wglądu w jej treść. E-faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu.
  • odczytywanie e-faktury będzie proste i przejrzyste.
  • dla tych którzy będą wystawiali e-faktury, skracamy zwrot VAT, najprawdopodobniej z 60 do 40 dni.

Do e-faktur będą miały zastosowanie regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych. Nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, ponieważ nie będzie istniała możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej za pośrednictwem KSeF.

https://www.gov.pl/web/finanse.

E-faktury