Startuje e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US). Umożliwi on załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Pierwszy pakiet e-usług jest już dostępny od 1 lutego 2021 r. Budowa serwisu jest przeprowadzana etapami i może potrwać do września 2022 r. Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom.
Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa).

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński stwierdził, że „e-Urząd Skarbowy to duży krok w cyfryzacji usług KAS i obsługi obywateli. To nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient… Mają maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw w KAS. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności i łatwy dostęp do informacji”.

Zalety e-US dla obywateli to:
-wygoda i oszczędność czasu,
-w jednym miejscu załatwienie kompleksowo swoich spraw podatkowych,
i zapłacenie podatku,
-sprawy można załatwić bez podpisu elektronicznego,
-szybki dostęp do danych i bieżących informacji o stanie rozliczeń, statusie spraw złożonych dokumentach,
-łatwa aktualizacja informacji dotyczących podatnika.

https://www.podatki.gov.pl/