Przedsiębiorstwa Energetyczne – iBOK -zmiany od 26 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.01.2021, Dz.U. 2021 poz. 158:
„Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur”… Rozporządzenie wchodzi w życie… po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia” tj. 26 kwietnia 2021 r.

iBOKInternetowe Biuro Obsługi Klienta występuję w dwóch opcjach:
– w chmurze zarządzanej przez ETOB-RES lub innego dostawcę,
– stacjonarnie na platformie serwerowej.

iBOK umożliwia:
– podgląd własnych rozrachunków, naliczeń, stanów liczników,
– zgłaszanie nowego odczytu, awarii,
– pobieranie odpowiednich formularzy i dokumentów oraz innych informacji,
– wymianę korespondencji,
– obsługuje standard WCAG 2.0.