Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych – 01.01.2023 r.

W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie ewidencji zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Zgodnie z założeniami nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym Dz.U. z 2021 r. poz. 694 oraz Rozporządzeniem w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz.U. z 2021 poz. 1150, w styczniu 2023 r. wejdzie w życie obligatoryjny obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej. 

Wprowadzono m. in. regulacje, zgodnie z którymi dokumentacja powinna umożliwiać wygenerowanie i wydruk w porządku chronologicznym zestawień danych określonych we wskazanych przepisach oraz przygotowywanie raportów z dokumentacji na żądanie organów podatkowych.

Celem kolejnego etapu cyfryzacji jest wprowadzenie zmian, które umożliwią efektywniejszą kontrolę podmiotów prowadzących działalność w zakresie akcyzy.

Ministerstwo Finansów zapowiada, że to na pewno nie koniec zmian i docelowo wprowadzi wymóg raportowania bezpośrednio do organów podatkowych. Niestety nie wiadomo jeszcze jak będą one wyglądać , czy będą miały formę raportowania na bieżąco czy też będzie to forma np. JPK-Akcyza.

Wybierając zatem dzisiaj rozwiązanie dla celów prowadzenia ewidencji i ksiąg akcyzowych elektronicznie warto ten aspekt wziąć pod uwagę. Nowa funkcjonalność spełniająca wymogi określone w przepisach prawnych jest już dostępna w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Komadres i gotowa do późniejszych zmian.