e-Doręczenia – obowiązkowe od 01.10.2024 r.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Kwalifikowane rozwiązanie umożliwiające przesłanie poufnej korespondencji drogą elektroniczną z zapewnieniem dowodów wysłania, otrzymania jak również odczytania. e-Doręczenia mają w przyszłości zastąpić korespondencję na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wprowadziła Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek posiadać adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE) i doręczać pisma na adres e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają.

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania KSDE

Korzyści dla użytkowników usługi e-Doręczeń:
– gwarancja bezpieczeństwa korespondencji,
– bezpieczny i szybki sposób dostarczania dokumentów,
– zapewnienie prywatności danych, w tym danych osobowych RODO,
– gwarancję dokładnego czasu nadania i odbioru – kwalifikowany znacznik czasu,
– skrzynkę doręczeń kwalifikowaną bez reklam i spamu,
– możliwość komunikacji z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu,
– oszczędność czasu,
– usługę zgodną z europejskim standardem eIDAS.

Bezpieczeństwo korespondencji zapewnione poprzez:
-integralność dokumentów – od początku do końca trwania procesu,
-uwierzytelnienia za pomocą środka identyfikacji elektronicznej,
-zapewnienie dokładnych czasów poszczególnych procesów – kwalifikowany znacznik czasu.