m-Pracownik

Aplikacja mobilna m-Pracownik to nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs.  Pracownik w dowolnym momencie może złożyć wniosek urlopowy oraz uzyskać informacje o wykorzystanym urlopie. Ponadto użytkownik ma dostęp do danych o wynagrodzeniu i szczegółowych składnikach płacowych.
M-Pracownik to mobilne rozwiązanie do zarządzania personelem. Jest w pełni konfigurowalny, co daje możliwości udostępnienia danych wg. potrzeb Klienta. Dzięki pełnej integracji z podsystemem Kadry i Płace pozwala sprawować kontrolę nad danymi pracownika w kompleksowy sposób.
Procedury w firmie są ewidencjonowane elektronicznie z zachowaniem zasad struktury organizacyjnej  w sposób szybki i sprawny, redukując ryzyko pomyłek.

Przeglądanie urlopów i rejestracja wniosków:

-pracownik w szybki sposób może złożyć wniosek o urlop, który po akceptacji przełożonego jest w czasie rzeczywistym rejestrowany w podsystemie Kadry i Płace;
-okno “Urlopy” wyświetla wymiar urlopu, aktualne złożone wnioski i historię absencji;
-kadra kierownicza ma możliwość obsługi procesu przeglądania i akceptacji wniosków urlopowych pracowników – ikona “Wnioski” w rozszerzonym menu.

Przeglądanie danych płacowych:

Okno „Wynagrodzenia” udostępnia pracownikowi:

-listę płac z możliwością filtrowania danych wg rodzaju wypłaty z zapisów historycznych;                                               

-pole „Suma wynagrodzeń” z wyborem przedziału czasowego wyświetlanych wszystkich składników płacowych;

-po wybraniu okresu aplikacja wyświetla stawkę miesięczną wynagrodzenia wynikająca z umowy o pracę, szczegółowe składniki płacowe m.in. składki emerytalne, rentowe, chorobowe, PPK, pożyczki, ubezpieczenia itp.