Transport

Podsystem Transport to proste zarządzanie złożonymi procesami, dedykowany jest podmiotom gospodarczym wykorzystującym w codziennej działalności flotę transportową, np. samochody osobowe, wózki widłowe, przyczepy, ciężarówki i inne pojazdy. Umożliwia ewidencję wszystkich czynności związanych z obsługą, planowaniem i analizą zdarzeń. W szczególności kontrolą kosztów, pracy pojazdów, sprzętu i pracowników.
Funkcjonalność podsystemu opiera się na kartotece pojazdów i sprzętu, kartach drogowych, integralności systemowej z innymi podsystemami również z aplikacją obsługującą własną stację paliw, kontrolą kosztów: zużycia paliw, transy, ładunek, naprawy, ubezpieczenia, etc.