Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dla wielu przedsiębiorstw wprowadziła ona obowiązek składania deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40, IFT-2/IFT-2R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B wraz z załącznikami wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Dla realizacji tego obowiązku Ministerstwo Finansów przygotowało dedykowany portal internetowy www.e-deklaracje.gov.pl, umożliwiający składanie żądanych deklaracji drogą elektroniczną.
 
Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga od przedsiębiorstw wykonania działań przygotowawczych: 
  • uzyskania, o ile go jeszcze nie posiada, certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
  • udzielenia (jeśli to konieczne) upoważnień do podpisywania deklaracji elektronicznych;
  • konfiguracji środowiska, które będzie wykorzystywane do składania deklaracji elektronicznych (instalacji na komputerach aktualnej tzw. wtyczki /plug-in/ udostępnionej na portalu podatkowym, umożliwiającej składanie deklaracji w formie interaktywnego formularza pdf).
 
Po wykonaniu wymienionych wyżej czynności przygotowawczych, złożenie sprawozdania jest możliwe na dwa sposoby:
 
  1. pobranie na portalu e-deklaracje odpowiedniego formularza w formie interaktywnego pliku PDF, wypełnienie go, podpisanie certyfikowanym podpisem kwalifikowanym oraz zapisaniem na portalu podatkowym;
  2. samodzielnym utworzeniu pliku w formacie XML, zgodnym ze schematem i specyfikacją techniczną Uniwersalnej Bramki Dokumentów znajdującej się na stronach Ministerstwa Finansów i wysłanie go na bramkę systemu e-Deklaracje.
 
 
Wykorzystując pierwszy sposób, można złożyć każdą deklarację, której formularz jest umieszczony na portalu e-deklaracje. Oczywiście składanie wielu deklaracji tego samego rodzaju tym sposobem jest bardzo pracochłonne. Dlatego warto z tego sposobu korzystać przy składaniu pojedynczych deklaracji rocznych lub deklaracji incydentalnych, nie powtarzalnych.
 
Drugi sposób jest wykorzystywany najczęściej w sytuacjach, kiedy deklaracje tworzone są przy pomocy programów komputerowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Konieczna jest wtedy konfiguracja tego oprogramowania do składania e-deklaracji. Ten sposób wysyłania deklaracji jest efektywny w sytuacjach, gdy informacje potrzebne do wypełnienia sprawozdań są zapisane w systemie komputerowym, a jednocześnie każdorazowo składa się wiele egzemplarzy danego sprawozdania lub też częstotliwość składania jest znaczna. W innych przypadkach jest to droga mało efektywna.
 
Wychodząc naprzeciw ewentualnym oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy wsparcie przy składaniu deklaracji podatkowych opisanych wyżej w punkcie pierwszym. Jest to uniwersalny sposób składania deklaracji, który ma zastosowanie również do zeznań podatkowych osób fizycznych. Opanowanie tej czynności przynosi zainteresowanym wielostronne korzyści.
Deklarujemy gotowość do udzielenia wsparcia w konfiguracji środowiska niezbędnego do wypełniania i wysyłania formularzy interaktywnych. Zamówienia na tego typu usługi prosimy zgłaszać w systemie HelpDesk.

Do pobrania:

Instrukcja dla formularzy pdf wg ministerstwa finansow(pdf)

E-deklaracje wtyczka(.exe)