Kody GTU – obowiązek oznaczania towaru i usług w ramach JPK_V7

Kody GTU

Od 01 października 2020 r. w ramach nowego JPK_VAT ustawodawca wprowadził nowe oznaczenia towarów i usług w skrócie kody GTU_01-GTU_13. Są one obowiązkowe dla ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K. Kody GTU_01 – GTU_13 należy stosować w ewidencji VAT w przypadku niektórych towarów lub usług. Nie ma natomiast obowiązku umieszczania tych oznaczeń na fakturach. Przepisy w zakresie wystawiania […]

JPK_VAT z deklaracją – 01.X.2020

Już od 1 października 2020 roku obowiązkowy będzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, składający się z dwóch części: ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia, deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres. Nowy JPK_VAT […]

Terminy złożenia sprawozdań w BDO zmienione!

Termin złożenia sprawozdań rocznych w BDO znów zmieniony! Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r. Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadachi o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy […]

Poradnik podatnika – wsparcie na nowe czasy

Resort Finansów uruchomił ogólnodostępny portal – Poradnik Podatnika. Dzięki niemu, przedsiębiorcy z uwagi na zaistniałą sytuacją w kraju i problemami ekonomicznymi związanymi ze skutkiem COVID-19 będą mogli znaleźć informacje o finansach i biznesie. Pojawią się tam artykuły przygotowywane przez grono ekspertów wielu branż, webinaria oraz narzędzia diagnostyczne , które pozwolą kontrolować sytuację finansową firmy i […]

e-Urząd Skarbowy – nowy projekt MF

Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło w 2019 roku projekt, który zapewni obywatelom i przedsiębiorcom efektywne narzędzia online do kompleksowego załatwiania spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Usprawni realizację obowiązków podatkowych, w tym zapłatę podatku, dzięki usłudze elektronicznych płatności online. Planowany okres zakończenia prac związanych z serwisem został określony na 30.06.2022 r. E-Urząd Skarbowy E-Urząd […]