e-Doręczenia – obowiązkowe od 01.10.2024 r.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Kwalifikowane rozwiązanie umożliwiające przesłanie poufnej korespondencji drogą elektroniczną z zapewnieniem dowodów wysłania, otrzymania jak również odczytania. e-Doręczenia mają w przyszłości zastąpić korespondencję na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wprowadziła Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Docelowo wszystkie […]

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) obligatoryjny od 01.07.2024 r. Umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych przyjmujących format xml. Od stycznia 2022 roku korzystanie z KSeF jest dobrowolnie. To Podatnik decyduje czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu. Podmioty, które obecnie mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur: przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni […]

Limit płatności gotówkowych

Od 01.01.2023 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8.000 zł brutto. W ramach Polskiego Ładu w art.19 Ustawy Prawo przedsiębiorców Dz.U. 2018 poz. 646 Ustawodawca zmienił kwotę limitu jednorazowej wartości transakcji realizowanej za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy z 15.000 zł na 8.000 zł. „Art. 19. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z […]

Elektroniczne raporty ŚT od 2023 r.?

Z dniem 01 stycznia 2022 r. wchodzi w życie rządowy program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, który ma na celu przede wszystkim złagodzenie skutków wywołanych pandemią COVID-19.

System Komadres gotowy na „Polski Ład”

Z dniem 01 stycznia 2022 r. wchodzi w życie rządowy program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”, który ma na celu przede wszystkim złagodzenie skutków wywołanych pandemią COVID-19.

Elektroniczna ewidencja wyrobów akcyzowych – 01.01.2023 r.

W obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie ewidencji zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Zgodnie z założeniami nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowym Dz.U. z 2021 r. poz. 694 oraz Rozporządzeniem w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz.U. z 2021 poz. 1150, w styczniu 2023 r. wejdzie […]

Przedsiębiorstwa Energetyczne – iBOK -zmiany od 26 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22.01.2021, Dz.U. 2021 poz. 158:„Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur”… Rozporządzenie wchodzi w życie… po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia” tj. 26 kwietnia 2021 r. iBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta występuję […]

Startuje e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US). Umożliwi on załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7. Pierwszy pakiet e-usług jest już dostępny od 1 lutego 2021 r. Budowa serwisu jest przeprowadzana etapami i może potrwać do września 2022 r. Serwis jest dedykowany podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, […]

Krajowy System e-faktur (KSeF)

E-faktury

Jako pilotaż e-faktury zostały wprowadzone w relacji government-to-business.  Konieczność upowszechnienia stosowania był jeden z postulatów zgłoszonych poprzez aplikację Głos podatnika. Wprowadzenie e-faktury dla biznesu Ministerstwo Finansów planuje pod koniec 2021 roku w formule dobrowolnej, a następnie od 2022 roku w obowiązkowej – poinformował wiceminister finansów i pełnomocnik ministra finansów ds. współpracy międzynarodowej w VAT Jan […]

SLIM VAT – program pilotażowy

SLIM VAT

Simple Local And Modern VAT – SLIM VAT SLIM VAT jest programem pilotażowym, który powstał w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami, jest odpowiedzią na postulaty rynku i oczekiwania biznesu w zakresie dalszego upraszczania rozliczeń VAT i wejdzie w życie 01 stycznia 2021 roku. „Ostatnio skupiamy się na rozwiązaniach ułatwiających funkcjonowanie firm w czasie epidemii. Zależy nam […]